Akreditacijski sistem

Tukaj si lahko preberete splošne pogoje uporabe.

Obvestilo o zasebnosti

Zahteva za akreditacijo za 2021 UEFA evropsko prvenstvo do 21 let

Nogometni zvezi Slovenije (»NZS«), ki deluje kot upravljavec podatkov v okviru svojega Sistema upravljanja akreditacij (»AMS«) ste oziroma boste zagotovili osebne podatke posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo.

Osebni podatki se zbirajo in obdelujejo za zagotavljanje akreditacije, ki posamezniku, na katerega se osebni podatki nanašajo, omogoča dostop do enega ali več krajev, na katerem oziroma katerih se odvija ena ali več tekem 2021 UEFA evropskega prvenstva do 21 let in na dogodke in aktivnosti pred in/ali po tekmi (»Tekma«).

NZS bo prenesla določene osebne podatke svojim izvajalcem storitev in tretjim osebam, zlasti izvajalcem varovanja in omogočanja dostopa, ki storitve izvajajo v imenu NZS, kjer je to potrebno za organizacijo tekme in/ali za namene izvajanja vsakršnih ustreznih ukrepov za varnost in zaščito. Določeni osebni podatki se lahko prav tako prenesejo k ustreznim državnim organom za namen izvajanja ukrepov varovanja in zaščite v zvezi s tekmo. NZS bo izvajal ustrezne zaščitne ukrepe za primer prenosa osebnih podatkov strankam, ki so opredeljene zgoraj, in ki se nahajajo v državi, ki ne zagotavlja ustrezne ravni zaščite v smislu evropskega prava.

Osebni podatki se obdelujejo na podlagi predpostavke, da je tovrstno obdelovanje nujno za izvedbo določil pogodbe, ki sta jo sklenila NZS in posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, oziroma družba, ki je sklenila pogodbo s posameznikom, na katerega se osebni podatki nanašajo.

Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, lahko dostopa do svojih osebnih podatkov, jih posodobi ali izbriše, če NZS posredujejo obvestilo na naslov akreditacije@ep-u21.si.  

Razumete, da bodo osebni podatki na voljo NZS, kar vključuje njene podružnice in vse tretje osebe, ki jih NZS imenuje za pomoč pri organizaciji tekme.

ČE OSEBNE PODATKE POSREDUJETE V IMENU DRUGIH OSEB OZIROMA ZA DRUGE OSEBE, POTRJUJETE, DA STE POSAMEZNIKA, NA KATEREGA SE OSEBNI PODATKI NANAŠAJO, OBVESTILI O VSEBINI PRIČUJOČEGA OBVESTILA O ZASEBNOSTI PRED ZAJEMOM PODATKOV. Sprejemate odgovornost informiranja vsake osebe ali subjekta o pričujočih pravilih in postopkih. NZS je kadar koli upravičena zahtevati dokaz o tovrstni informaciji.

Razumete in potrjujete, da se vaši osebni podatki zbirajo in obdelujejo v skladu s Pogoji in določili za akreditacije, Pogoji in določili AMS in Pravili o varstvu podatkov NZS, ki so na voljo na naslovu https://www.nzs.si/Varstvo_podatkov.